Home /  FIDE Chess World Cup 2013: Rankings | Country Rankings | Favorites | Statistics | Results

Korey Kormick

Facts

First name Korey
Last name Kormick
Country United States
Registration date 10.08.2013 23:40:46
Entry date 10.08.2013 23:40:46
Score   112 points (of a possible 448)

Picks

There is also a bracket version available.

Round 1

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ARONIAN (1) 1
ISTRATESCU (65) LYSYJ (64) 0
RAMIREZ (97) TOMASHEVSKY (32) 0
SO (33) SO (33) 1
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 1
LEITAO (80) LEITAO (80) 1
HOLT (112) VITIUGOV (17) 0
POPOV (81) RAGGER (48) 0
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 1
JONES (72) SHIMANOV (57) 0
NAVARA (25) NAVARA (25) 1
HAMMER (89) HAMMER (89) 1
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 1
SMEETS (73) MATLAKOV (56) 0
NEPOMNIACHTCHI (24) WEI (105) 0
SHIROV (41) SHIROV (41) 1
GRISCHUK (4) GRISCHUK (4) 1
ZVJAGINSEV (61) SWIERCZ (68) 0
LE (29) LE (29) 1
VALLEJO PONS (36) VALLEJO PONS (36) 1
SVIDLER (13) SVIDLER (13) 1
BOLOGAN (52) BOLOGAN (52) 1
RADJABOV (20) RADJABOV (20) 1
BRUZON BATISTA (45) BRUZON BATISTA (45) 1
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 1
SASIKIRAN (60) SASIKIRAN (60) 1
PARAGUA (101) JAKOVENKO (28) 0
ELJANOV (37) ELJANOV (37) 1
WANG, HAO (12) WANG, HAO (12) 1
DREEV (53) DREEV (53) 1
ANDREIKIN (21) ANDREIKIN (21) 1
AKOPIAN (44) NGUYEN (85) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 1
BELIAVSKY (66) YU (63) 0
HANSEN, E. (98) MALAKHOV (31) 0
FRESSINET (34) FRESSINET (34) 1
LEKO (15) LEKO (15) 1
GRANDA ZUNIGA (50) GRANDA ZUNIGA (50) 1
GIRI (18) GIRI (18) 1
LI (47) LI (47) 1
RAHMAN (122) GELFAND (7) 0
ROMANOV (58) FILIPPOV (71) 0
BACROT (26) BACROT (26) 1
MOISEENKO (39) MOISEENKO (39) 1
DOMINGUEZ (10) DOMINGUEZ (10) 1
ONISCHUK (55) ONISCHUK (55) 1
VACHIER-LAGRAVE (23) VACHIER-LAGRAVE (23) 1
POLGAR, J. (42) ORTIZ SUAREZ (87) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 1
KHISMATULLIN (62) KOBALIA (67) 0
KAIDANOV (99) ARESHCHENKO (30) 0
RIAZANTSEV (35) FELGAER (94) 0
ADAMS (14) ADAMS (14) 1
NEGI (78) KRYVORUCHKO (51) 0
IVANCHUK (19) IVANCHUK (19) 1
ROBSON (83) ROBSON (83) 1
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 1
AMIN (70) SAFARLI (59) 0
ALEKSEEV (27) ADIHIBAN (102) 0
WOJTASZEK (38) FIER (91) 0
PONOMARIOV (11) PONOMARIOV (11) 1
DUBOV (75) DUBOV (75) 1
KOROBOV (22) KOROBOV (22) 1
JOBAVA (43) JOBAVA (43) 1
 

Round 2

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ARONIAN (1) 2
SO (33) TOMASHEVSKY (32) 0
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 2
POPOV (81) VITIUGOV (17) 0
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 2
NAVARA (25) HAMMER (89) 0
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 2
SHIROV (41) WEI (105) 0
GRISCHUK (4) GRISCHUK (4) 2
VALLEJO PONS (36) LE (29) 0
BOLOGAN (52) SVIDLER (13) 0
RADJABOV (20) RADJABOV (20) 2
SASIKIRAN (60) KARJAKIN (5) 0
ELJANOV (37) ELJANOV (37) 2
WANG, HAO (12) DREEV (53) 0
AKOPIAN (44) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 2
FRESSINET (34) MALAKHOV (31) 0
LEKO (15) GRANDA ZUNIGA (50) 0
GIRI (18) GIRI (18) 2
ROMANOV (58) GELFAND (7) 0
BACROT (26) MOISEENKO (39) 0
ONISCHUK (55) DOMINGUEZ (10) 0
VACHIER-LAGRAVE (23) VACHIER-LAGRAVE (23) 2
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 2
RIAZANTSEV (35) ARESHCHENKO (30) 0
NEGI (78) KRYVORUCHKO (51) 0
IVANCHUK (19) IVANCHUK (19) 2
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 2
ALEKSEEV (27) ADIHIBAN (102) 0
PONOMARIOV (11) DUBOV (75) 0
JOBAVA (43) KOROBOV (22) 0
 

Round 3

Pick Winner Points
ARONIAN (1) TOMASHEVSKY (32) 0
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 4
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 4
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 4
GRISCHUK (4) LE (29) 0
RADJABOV (20) SVIDLER (13) 0
ELJANOV (37) KARJAKIN (5) 0
WANG, HAO (12) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 4
LEKO (15) GRANDA ZUNIGA (50) 0
BACROT (26) GELFAND (7) 0
VACHIER-LAGRAVE (23) VACHIER-LAGRAVE (23) 4
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 4
NEGI (78) IVANCHUK (19) 0
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 4
PONOMARIOV (11) KOROBOV (22) 0
 

Round 4

Pick Winner Points
ARONIAN (1) TOMASHEVSKY (32) 0
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 8
RADJABOV (20) SVIDLER (13) 0
WANG, HAO (12) ANDREIKIN (21) 0
LEKO (15) CARUANA (2) 0
BACROT (26) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 8
NAKAMURA (6) KOROBOV (22) 0
 

Quarterfinals

Pick Winner Points
ARONIAN (1) TOMASHEVSKY (32) 0
WANG, HAO (12) ANDREIKIN (21) 0
LEKO (15) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
NAKAMURA (6) KRAMNIK (3) 0
 

Semifinals

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ANDREIKIN (21) 0
NAKAMURA (6) KRAMNIK (3) 0
 

Final

Pick Winner Points
ARONIAN (1) KRAMNIK (3) 0


Chess Prediction - © 1996-2013 Hermund Årdalen (webmaster@event-prediction.com)