Home /  FIDE Chess World Cup 2013: Rankings | Country Rankings | Favorites | Statistics | Results

Sinbad The Sailor

Facts

First name Sinbad
Last name The Sailor
Country Canada
Registration date 31.07.2013 23:22:27
Entry date 01.08.2013 00:01:11
Score   183 points (of a possible 448)

Picks

There is also a bracket version available.

Round 1

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ARONIAN (1) 1
ISTRATESCU (65) LYSYJ (64) 0
TOMASHEVSKY (32) TOMASHEVSKY (32) 1
SO (33) SO (33) 1
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 1
LEITAO (80) LEITAO (80) 1
VITIUGOV (17) VITIUGOV (17) 1
RAGGER (48) RAGGER (48) 1
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 1
SHIMANOV (57) SHIMANOV (57) 1
NAVARA (25) NAVARA (25) 1
MOVSESIAN (40) HAMMER (89) 0
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 1
MATLAKOV (56) MATLAKOV (56) 1
WEI (105) WEI (105) 1
HOU (88) SHIROV (41) 0
GRISCHUK (4) GRISCHUK (4) 1
SWIERCZ (68) SWIERCZ (68) 1
LE (29) LE (29) 1
VALLEJO PONS (36) VALLEJO PONS (36) 1
SVIDLER (13) SVIDLER (13) 1
BOLOGAN (52) BOLOGAN (52) 1
RADJABOV (20) RADJABOV (20) 1
BRUZON BATISTA (45) BRUZON BATISTA (45) 1
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 1
LUPULESCU (69) SASIKIRAN (60) 0
JAKOVENKO (28) JAKOVENKO (28) 1
ELJANOV (37) ELJANOV (37) 1
WANG, HAO (12) WANG, HAO (12) 1
DREEV (53) DREEV (53) 1
ANDREIKIN (21) ANDREIKIN (21) 1
NGUYEN (85) NGUYEN (85) 1
CARUANA (2) CARUANA (2) 1
YU (63) YU (63) 1
HANSEN, E. (98) MALAKHOV (31) 0
FRESSINET (34) FRESSINET (34) 1
LEKO (15) LEKO (15) 1
GRANDA ZUNIGA (50) GRANDA ZUNIGA (50) 1
GIRI (18) GIRI (18) 1
POSTNY (82) LI (47) 0
GELFAND (7) GELFAND (7) 1
FILIPPOV (71) FILIPPOV (71) 1
BACROT (26) BACROT (26) 1
MOISEENKO (39) MOISEENKO (39) 1
DOMINGUEZ (10) DOMINGUEZ (10) 1
ITURRIZAGA (74) ONISCHUK (55) 0
VACHIER-LAGRAVE (23) VACHIER-LAGRAVE (23) 1
ORTIZ SUAREZ (87) ORTIZ SUAREZ (87) 1
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 1
KHISMATULLIN (62) KOBALIA (67) 0
ARESHCHENKO (30) ARESHCHENKO (30) 1
RIAZANTSEV (35) FELGAER (94) 0
ADAMS (14) ADAMS (14) 1
KRYVORUCHKO (51) KRYVORUCHKO (51) 1
IVANCHUK (19) IVANCHUK (19) 1
VOLOKITIN (46) ROBSON (83) 0
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 1
AMIN (70) SAFARLI (59) 0
ALEKSEEV (27) ADIHIBAN (102) 0
FIER (91) FIER (91) 1
PONOMARIOV (11) PONOMARIOV (11) 1
FEDORCHUK (54) DUBOV (75) 0
KOROBOV (22) KOROBOV (22) 1
JOBAVA (43) JOBAVA (43) 1
 

Round 2

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ARONIAN (1) 2
SO (33) TOMASHEVSKY (32) 0
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 2
VITIUGOV (17) VITIUGOV (17) 2
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 2
NAVARA (25) HAMMER (89) 0
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 2
WEI (105) WEI (105) 2
GRISCHUK (4) GRISCHUK (4) 2
LE (29) LE (29) 2
SVIDLER (13) SVIDLER (13) 2
BRUZON BATISTA (45) RADJABOV (20) 0
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 2
JAKOVENKO (28) ELJANOV (37) 0
WANG, HAO (12) DREEV (53) 0
ANDREIKIN (21) ANDREIKIN (21) 2
CARUANA (2) CARUANA (2) 2
FRESSINET (34) MALAKHOV (31) 0
LEKO (15) GRANDA ZUNIGA (50) 0
GIRI (18) GIRI (18) 2
GELFAND (7) GELFAND (7) 2
BACROT (26) MOISEENKO (39) 0
DOMINGUEZ (10) DOMINGUEZ (10) 2
VACHIER-LAGRAVE (23) VACHIER-LAGRAVE (23) 2
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 2
RIAZANTSEV (35) ARESHCHENKO (30) 0
ADAMS (14) KRYVORUCHKO (51) 0
IVANCHUK (19) IVANCHUK (19) 2
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 2
ALEKSEEV (27) ADIHIBAN (102) 0
PONOMARIOV (11) DUBOV (75) 0
KOROBOV (22) KOROBOV (22) 2
 

Round 3

Pick Winner Points
ARONIAN (1) TOMASHEVSKY (32) 0
VITIUGOV (17) MOROZEVICH (16) 0
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 4
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 4
GRISCHUK (4) LE (29) 0
SVIDLER (13) SVIDLER (13) 4
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 4
WANG, HAO (12) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 4
GIRI (18) GRANDA ZUNIGA (50) 0
BACROT (26) GELFAND (7) 0
DOMINGUEZ (10) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 4
ADAMS (14) IVANCHUK (19) 0
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 4
PONOMARIOV (11) KOROBOV (22) 0
 

Round 4

Pick Winner Points
ARONIAN (1) TOMASHEVSKY (32) 0
MAMEDYAROV (9) KAMSKY (8) 0
GRISCHUK (4) SVIDLER (13) 0
KARJAKIN (5) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 8
DOMINGUEZ (10) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 8
PONOMARIOV (11) KOROBOV (22) 0
 

Quarterfinals

Pick Winner Points
MAMEDYAROV (9) TOMASHEVSKY (32) 0
GRISCHUK (4) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 16
 

Semifinals

Pick Winner Points
MAMEDYAROV (9) ANDREIKIN (21) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 32
 

Final

Pick Winner Points
MAMEDYAROV (9) KRAMNIK (3) 0


Chess Prediction - © 1996-2013 Hermund Årdalen (webmaster@event-prediction.com)