Home /  FIDE Chess World Cup 2013: Rankings | Country Rankings | Favorites | Statistics | Results

Anna Underhill

Facts

First name Anna
Last name Underhill
Country England
Registration date 29.07.2013 23:02:29
Entry date 29.07.2013 23:02:29
Score   134 points (of a possible 448)

Picks

There is also a bracket version available.

Round 1

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ARONIAN (1) 1
ISTRATESCU (65) LYSYJ (64) 0
TOMASHEVSKY (32) TOMASHEVSKY (32) 1
IPATOV (96) SO (33) 0
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 1
LEITAO (80) LEITAO (80) 1
VITIUGOV (17) VITIUGOV (17) 1
POPOV (81) RAGGER (48) 0
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 1
SHIMANOV (57) SHIMANOV (57) 1
NAVARA (25) NAVARA (25) 1
MOVSESIAN (40) HAMMER (89) 0
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 1
MATLAKOV (56) MATLAKOV (56) 1
NEPOMNIACHTCHI (24) WEI (105) 0
SHIROV (41) SHIROV (41) 1
GRISCHUK (4) GRISCHUK (4) 1
SWIERCZ (68) SWIERCZ (68) 1
BARBOSA (100) LE (29) 0
VALLEJO PONS (36) VALLEJO PONS (36) 1
SVIDLER (13) SVIDLER (13) 1
BOLOGAN (52) BOLOGAN (52) 1
RADJABOV (20) RADJABOV (20) 1
BRUZON BATISTA (45) BRUZON BATISTA (45) 1
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 1
SASIKIRAN (60) SASIKIRAN (60) 1
JAKOVENKO (28) JAKOVENKO (28) 1
ELJANOV (37) ELJANOV (37) 1
WANG, HAO (12) WANG, HAO (12) 1
AZAROV (76) DREEV (53) 0
DARINI (108) ANDREIKIN (21) 0
NGUYEN (85) NGUYEN (85) 1
CARUANA (2) CARUANA (2) 1
BELIAVSKY (66) YU (63) 0
MALAKHOV (31) MALAKHOV (31) 1
CHRISTIANSEN (95) FRESSINET (34) 0
LEKO (15) LEKO (15) 1
GRANDA ZUNIGA (50) GRANDA ZUNIGA (50) 1
GIRI (18) GIRI (18) 1
POSTNY (82) LI (47) 0
GELFAND (7) GELFAND (7) 1
ROMANOV (58) FILIPPOV (71) 0
BACROT (26) BACROT (26) 1
MOISEENKO (39) MOISEENKO (39) 1
DOMINGUEZ (10) DOMINGUEZ (10) 1
ITURRIZAGA (74) ONISCHUK (55) 0
SHABALOV (106) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
POLGAR, J. (42) ORTIZ SUAREZ (87) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 1
KHISMATULLIN (62) KOBALIA (67) 0
KAIDANOV (99) ARESHCHENKO (30) 0
FELGAER (94) FELGAER (94) 1
ADAMS (14) ADAMS (14) 1
NEGI (78) KRYVORUCHKO (51) 0
IVANCHUK (19) IVANCHUK (19) 1
VOLOKITIN (46) ROBSON (83) 0
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 1
AMIN (70) SAFARLI (59) 0
ALEKSEEV (27) ADIHIBAN (102) 0
WOJTASZEK (38) FIER (91) 0
PONOMARIOV (11) PONOMARIOV (11) 1
DUBOV (75) DUBOV (75) 1
KOROBOV (22) KOROBOV (22) 1
JOBAVA (43) JOBAVA (43) 1
 

Round 2

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ARONIAN (1) 2
TOMASHEVSKY (32) TOMASHEVSKY (32) 2
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 2
VITIUGOV (17) VITIUGOV (17) 2
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 2
NAVARA (25) HAMMER (89) 0
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 2
SHIROV (41) WEI (105) 0
GRISCHUK (4) GRISCHUK (4) 2
BARBOSA (100) LE (29) 0
BOLOGAN (52) SVIDLER (13) 0
RADJABOV (20) RADJABOV (20) 2
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 2
JAKOVENKO (28) ELJANOV (37) 0
WANG, HAO (12) DREEV (53) 0
DARINI (108) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 2
MALAKHOV (31) MALAKHOV (31) 2
LEKO (15) GRANDA ZUNIGA (50) 0
GIRI (18) GIRI (18) 2
GELFAND (7) GELFAND (7) 2
BACROT (26) MOISEENKO (39) 0
DOMINGUEZ (10) DOMINGUEZ (10) 2
POLGAR, J. (42) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 2
KAIDANOV (99) ARESHCHENKO (30) 0
ADAMS (14) KRYVORUCHKO (51) 0
VOLOKITIN (46) IVANCHUK (19) 0
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 2
ALEKSEEV (27) ADIHIBAN (102) 0
PONOMARIOV (11) DUBOV (75) 0
JOBAVA (43) KOROBOV (22) 0
 

Round 3

Pick Winner Points
ARONIAN (1) TOMASHEVSKY (32) 0
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 4
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 4
SHIROV (41) MAMEDYAROV (9) 0
GRISCHUK (4) LE (29) 0
BOLOGAN (52) SVIDLER (13) 0
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 4
WANG, HAO (12) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 4
GIRI (18) GRANDA ZUNIGA (50) 0
GELFAND (7) GELFAND (7) 4
DOMINGUEZ (10) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 4
ADAMS (14) IVANCHUK (19) 0
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 4
PONOMARIOV (11) KOROBOV (22) 0
 

Round 4

Pick Winner Points
MOROZEVICH (16) TOMASHEVSKY (32) 0
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 8
BOLOGAN (52) SVIDLER (13) 0
KARJAKIN (5) ANDREIKIN (21) 0
GIRI (18) CARUANA (2) 0
DOMINGUEZ (10) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 8
NAKAMURA (6) KOROBOV (22) 0
 

Quarterfinals

Pick Winner Points
MOROZEVICH (16) TOMASHEVSKY (32) 0
BOLOGAN (52) ANDREIKIN (21) 0
GIRI (18) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 16
 

Semifinals

Pick Winner Points
MOROZEVICH (16) ANDREIKIN (21) 0
GIRI (18) KRAMNIK (3) 0
 

Final

Pick Winner Points
MOROZEVICH (16) KRAMNIK (3) 0


Chess Prediction - © 1996-2013 Hermund Årdalen (webmaster@event-prediction.com)