Home /  FIDE Chess World Cup 2013: Rankings | Country Rankings | Favorites | Statistics | Results

Esa Mangeloja

Facts

First name Esa
Last name Mangeloja
Country Finland
Registration date 11.08.2013 12:58:49
Entry date 11.08.2013 12:58:49
Score   133 points (of a possible 448)

Picks

There is also a bracket version available.

Round 1

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ARONIAN (1) 1
ISTRATESCU (65) LYSYJ (64) 0
RAMIREZ (97) TOMASHEVSKY (32) 0
SO (33) SO (33) 1
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 1
LEITAO (80) LEITAO (80) 1
HOLT (112) VITIUGOV (17) 0
POPOV (81) RAGGER (48) 0
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 1
JONES (72) SHIMANOV (57) 0
NAVARA (25) NAVARA (25) 1
HAMMER (89) HAMMER (89) 1
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 1
SMEETS (73) MATLAKOV (56) 0
NEPOMNIACHTCHI (24) WEI (105) 0
HOU (88) SHIROV (41) 0
GRISCHUK (4) GRISCHUK (4) 1
ZVJAGINSEV (61) SWIERCZ (68) 0
LE (29) LE (29) 1
VALLEJO PONS (36) VALLEJO PONS (36) 1
SVIDLER (13) SVIDLER (13) 1
HRACEK (77) BOLOGAN (52) 0
RADJABOV (20) RADJABOV (20) 1
BRUZON BATISTA (45) BRUZON BATISTA (45) 1
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 1
SASIKIRAN (60) SASIKIRAN (60) 1
JAKOVENKO (28) JAKOVENKO (28) 1
BRUNELLO (92) ELJANOV (37) 0
WANG, HAO (12) WANG, HAO (12) 1
DREEV (53) DREEV (53) 1
ANDREIKIN (21) ANDREIKIN (21) 1
AKOPIAN (44) NGUYEN (85) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 1
BELIAVSKY (66) YU (63) 0
HANSEN, E. (98) MALAKHOV (31) 0
FRESSINET (34) FRESSINET (34) 1
LEKO (15) LEKO (15) 1
GRANDA ZUNIGA (50) GRANDA ZUNIGA (50) 1
GIRI (18) GIRI (18) 1
LI (47) LI (47) 1
GELFAND (7) GELFAND (7) 1
FILIPPOV (71) FILIPPOV (71) 1
BACROT (26) BACROT (26) 1
MOISEENKO (39) MOISEENKO (39) 1
DOMINGUEZ (10) DOMINGUEZ (10) 1
ITURRIZAGA (74) ONISCHUK (55) 0
SHABALOV (106) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
POLGAR, J. (42) ORTIZ SUAREZ (87) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 1
KHISMATULLIN (62) KOBALIA (67) 0
ARESHCHENKO (30) ARESHCHENKO (30) 1
RIAZANTSEV (35) FELGAER (94) 0
ADAMS (14) ADAMS (14) 1
NEGI (78) KRYVORUCHKO (51) 0
IVANCHUK (19) IVANCHUK (19) 1
ROBSON (83) ROBSON (83) 1
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 1
AMIN (70) SAFARLI (59) 0
ALEKSEEV (27) ADIHIBAN (102) 0
WOJTASZEK (38) FIER (91) 0
HANSEN, T.R. (118) PONOMARIOV (11) 0
FEDORCHUK (54) DUBOV (75) 0
KOROBOV (22) KOROBOV (22) 1
JOBAVA (43) JOBAVA (43) 1
 

Round 2

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ARONIAN (1) 2
SO (33) TOMASHEVSKY (32) 0
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 2
POPOV (81) VITIUGOV (17) 0
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 2
HAMMER (89) HAMMER (89) 2
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 2
NEPOMNIACHTCHI (24) WEI (105) 0
GRISCHUK (4) GRISCHUK (4) 2
LE (29) LE (29) 2
SVIDLER (13) SVIDLER (13) 2
BRUZON BATISTA (45) RADJABOV (20) 0
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 2
JAKOVENKO (28) ELJANOV (37) 0
WANG, HAO (12) DREEV (53) 0
AKOPIAN (44) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 2
HANSEN, E. (98) MALAKHOV (31) 0
LEKO (15) GRANDA ZUNIGA (50) 0
GIRI (18) GIRI (18) 2
GELFAND (7) GELFAND (7) 2
MOISEENKO (39) MOISEENKO (39) 2
DOMINGUEZ (10) DOMINGUEZ (10) 2
POLGAR, J. (42) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 2
ARESHCHENKO (30) ARESHCHENKO (30) 2
ADAMS (14) KRYVORUCHKO (51) 0
IVANCHUK (19) IVANCHUK (19) 2
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 2
ALEKSEEV (27) ADIHIBAN (102) 0
HANSEN, T.R. (118) DUBOV (75) 0
KOROBOV (22) KOROBOV (22) 2
 

Round 3

Pick Winner Points
ARONIAN (1) TOMASHEVSKY (32) 0
MOROZEVICH (16) MOROZEVICH (16) 4
KAMSKY (8) KAMSKY (8) 4
MAMEDYAROV (9) MAMEDYAROV (9) 4
GRISCHUK (4) LE (29) 0
SVIDLER (13) SVIDLER (13) 4
KARJAKIN (5) KARJAKIN (5) 4
WANG, HAO (12) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 4
GIRI (18) GRANDA ZUNIGA (50) 0
GELFAND (7) GELFAND (7) 4
POLGAR, J. (42) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
KRAMNIK (3) KRAMNIK (3) 4
ADAMS (14) IVANCHUK (19) 0
NAKAMURA (6) NAKAMURA (6) 4
KOROBOV (22) KOROBOV (22) 4
 

Round 4

Pick Winner Points
ARONIAN (1) TOMASHEVSKY (32) 0
MAMEDYAROV (9) KAMSKY (8) 0
SVIDLER (13) SVIDLER (13) 8
WANG, HAO (12) ANDREIKIN (21) 0
CARUANA (2) CARUANA (2) 8
GELFAND (7) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
ADAMS (14) KRAMNIK (3) 0
NAKAMURA (6) KOROBOV (22) 0
 

Quarterfinals

Pick Winner Points
ARONIAN (1) TOMASHEVSKY (32) 0
WANG, HAO (12) ANDREIKIN (21) 0
GELFAND (7) VACHIER-LAGRAVE (23) 0
ADAMS (14) KRAMNIK (3) 0
 

Semifinals

Pick Winner Points
ARONIAN (1) ANDREIKIN (21) 0
GELFAND (7) KRAMNIK (3) 0
 

Final

Pick Winner Points
GELFAND (7) KRAMNIK (3) 0


Chess Prediction - © 1996-2013 Hermund Årdalen (webmaster@event-prediction.com)